Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41831
Title: Một số bất cập trong các quy định của luật tố cáo năm 2011 và hướng hoàn thiện
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Pháp luật
Luật tố cáo
Tố cáo
Người tố cáo
Cao Vũ Minh
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng Luật Tố cáo năm 2011, đồng thời đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung.
Issue Date: 2016
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 4/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • luattocao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.