Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42002
Title: Quy định về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 cần được hướng dẫn cụ thể hơn
Authors: Bùi Thị Huyền
Keywords: Pháp luật
Vụ án dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
Đình chỉ giải quyết vụ việc
Quy định về tạm đình chỉ
Abstract: Bài viết bàn về quy định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự trong bộ luật tố tụng dấn sự năm 2015, cụ thể 1) Căn cứ tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, 2) Thời hạn, hiệu quả tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạo chí Dân chủ & Pháp luật, Số 5 (290)-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • tamdinhchigiaiquyetvuandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.