Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42006
Title: Quản trị chiến lược thị trường của một số doanh nghiệp đóng tàu lớn ở Hà Lan và Trung Quốc
Authors: Nguyễn Quang Huy
Keywords: Nguyễn Quang Huy
Đóng tàu
Hà Lan
Trung Quốc
Ttập đoàn đóng tàu DAMEN
Tập đoàn đóng tầu RONGSHEN
Vinashin
Abstract: Vấn đề quẫn trị chiến lược thị trường của các doanh nghiệp là rất quan trọng, bởi lẽ thực hiện tốt việc định hướng, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược thị trường sẽ quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích sự thành công và cả thất bại trong quản trị chiến lược thị trường của doanh nghiệp đóng tàu ỏ* Hà Lan và Trung Quốc, bàí viết đưa ra một sô' gỢí ý để doanh nghiệp đóng tàu trong nước "chèo lái" tốt vận mệnh của mình.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số chuyên đề tháng 2/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • doanhnghiepdongtau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.