Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42091
Title: Vị trí, vai trò và phương thức hoạt động của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội
Authors: Trần Văn Thuân
Keywords: Trần Văn Thuân
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp
Hội đồng dân tộc
Ủy ban của Quốc hội
Quốc hội
Phiên họp toàn thể
Tiểu ban
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Vị trí, vai trò của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban. (2) Phương thức hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • HoatdongcuaHDDT_TranVanThuan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 442,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.