Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42098
Title: Áp dụng quản trị marketing để thu hút FDI vào địa phương Trường hợp tỉnh Nghệ An
Authors: Lê Việt Hùng
Keywords: Lê Việt Hùng
Quản trị marketing
Marketing
FDI
Đầu tư
Kinh tế
Hàng hóa
Tư duy quản trị marketing
Abstract: Trong những năm qua, Nghệ An đã và đang trở thành điểm đến khá ấn tượng, hấp dẫn của các nhà đầu tư, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt được những kết quả tích cực. Mặc dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, Nghệ An vẫn chưa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Việc áp dụng tư duy quản trị marketing vào hoạt động thu hút FDI của địa phương sẽ mang lại làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào Nghệ An.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số chuyên đề tháng 3/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • ngheanthuhutfdi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.