Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42101
Title: Vị trí pháp lý của Quốc hội trong mối quan hệ với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Authors: Trương Thị Hồng Hà
Keywords: Trương Thị Hồng Hà
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp
Quốc hội
Chính phủ
Tòa án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Abstract: Bài viết đề cập đến các điểm mới về vị trị pháp lý của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp năm 2013, những vấn đề đặt ra khi nghiên cứu vị trí pháp lý của Quốc hội trong mối quan hệ với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • VitriphaplycuaQH_TrươngThiHongHa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 281,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.