Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42123
Title: Cơ sở chính trị và pháp lý của việc ban hành Luật về hoạt động của Chủ tịch nước
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Cao Vũ Minh
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Chủ tịch nước
Luật về hoạt động của Chủ tịch nước
Chính trị
Hiến pháp năm 2013
Cơ quan hành pháp
Cơ quan tư pháp
Abstract: Bài viết đề cập đến động lực chính trị và động lực pháp lý để ban hành Luật về hoạt động của Chủ tịch nước.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S012016035.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 396,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.