Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42133
Title: Nguyên tắc của Luật phòng, chống tham nhũng và một số kiến nghị sửa đổi
Authors: Nguyễn Ngọc Toán
Keywords: Nguyễn Ngọc Toán
Pháp luật
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Nguyên tắc
Văn bản quy phạm pháp luật
Phòng ngừa tham nhũng
Abstract: Điều khoản về nguyên tắc trong văn bản luật có ý nghĩa quan trọng về định hướng cho toàn bộ nội dung và thực tiễn thi hành đạo luật, trong đó có Luật phòng, chống tham nhũng. Bài viết đề cập các văn bản luật gắn với bình luận vấn đề này trong Luật phòng chống tham nhũng ở nước ta, từ đó nêu kiến nghị góp phần hoàn thiện việc xây dựng điều khoản nguyên tắc trong một đạo luật nói chung và Luật phòng chống tham nhũng nói riêng.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S012016050.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 259,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.