Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42137
Title: Pháp luật về hội của CHLB Đức và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Vũ Công Giao, Lê Thị Thúy Hương
Keywords: Pháp luật
Pháp luật về hội
Đức
Quyền tự do lập hội
Quyền tự do liên kết
Vì lợi ích chung
Pháp luật tư
Pháp luật công
Điều chỉnh về hội
Việt Nam
Abstract: Bài viết bàn đến pháp luật về hội của Cộng hòa liên bang Đức, và một số đề xuất góp ý với việc xây dựng pháp luật về tự do hiệp hội và dự thảo luật về hội của Việt Nam
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 10 (295)-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • phapluatvehoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.