Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42139
Title: Luật tự do thông tin của Cộng hòa liên bang Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Lương Minh Tuân
Keywords: Lương Minh Tuân
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Cộng hòa Liên bang Đức
Thông tin
Luật tự do thông tin
Tiếp cận thông tin
Công khai thông tin
Abstract: Bài viết đề cập đến lịch sử ra đời và nội dung cơ bản của Luật tự do thông tin của Cộng hòa Liên bang Đức và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S012016057.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 363,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.