Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42140
Title: Điều chỉnh pháp luật về phát triển công nghiệp môi trường tại Việt nam nhu cầu và định hướng
Authors: Vũ Thị Duyên Thủy
Keywords: Pháp luật
Công nghiệp môi trường
Định hướng điều chỉnh phát triển phát luật
Nhu cầu điều chỉnh phát triển pháp luật
Abstract: Bài viết phân tích việc điều chỉnh pháp luật về phát triển công nghiệp môi trường ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu và định hướng điều chỉnh pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 10 (295)-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • phattriencongnghiepmoitruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.