Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42142
Title: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp một trong những nội dung quan trọng cần đưa vào luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Nguyễn Thị Thanh Bình
Keywords: Pháp luật
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Hỗ trợ pháp lý
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khung pháp lý
Tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Abstract: Bài viết bàn đến vấn đề hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đáp ứng nhu cầu được tiếp cận các thông tin pháp lý, các kiến thức pháp luật về kinh doanh đối với doanh nghiệp là rất cần thiết để tăng cường năng lưc canh tranh của doanh nghiệp
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số chuyên để về Góp ý Dự thảo Luật Hổ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • hotrophaplychodoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.