Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42146
Title: Phát huy vai trò ngành đối ngoại trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng
Authors: Bùi Thanh Sơn
Keywords: Bùi Thanh Sơn
Hội nhập quốc tế
Đối ngoại
Liên hợp quốc
ASEAN
Chiến lược kinh tế
Abstract: Khi năm 2015 đã khép lại, có thể thấy một trong những thành tựu nổi bật nhất của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta thời gian qua là đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ cho tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước. Chặng đường 5 năm qua được đánh dấu bởi những dấu ấn nổi bật cả về hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện hội nhập quốc tế. Nhưng khi nhìn lại cả chặng đường lịch sử 70 năm đồng hành cùng dân tộc, ta thấy trong bất kỳ giai đoạn nào, đối ngoại Việt Nam cũng luôn đóng góp xứng đáng vào việc đưa đất nước hòa nhịp vào dòng chảy chung của thời đại.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 1-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • vaitronganhdoingoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.