Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42150
Title: Phụ nữ tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã/phường): Nhìn từ kết quả khảo sát ý kiến người dân ở bốn tỉnh thành
Authors: Nguyễn Đức Chiện, Nguyễn Ngọc Hương
Keywords: Nguyễn Đức Chiện
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Chính trị
Phụ nữ

Phường
Hệ thống chính trị
Bình đẳng giới
Abstract: Bài viết đưa ra kết quả khảo sát ở 8 xã, phường về nội dung chủ yếu liên quan đến giới và sự tham gia của phụ nữ vào hệ thống chính trị cơ sở và phân tích sâu về các rào cản xã hội, đưa ra một số bàn luận nhằm nâng cao vị thế, vai trò và tiếng nói của phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở, đóng góp vào tiến trình bình đẳng giới và sự phát triển bền vững ở các địa phương trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 05 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S052016018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 400,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.