Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42159
Title: Khắc phục bất cập sai sót trong áp dụng pháp luật giải quyết khiếu nại hành chính
Authors: Phạm Thị Thùy Trang
Keywords: Pháp luật
Kiếu nại
Pháp luật giải quyết khiếu nại
Khiếu nại hành chính
Pháp luật trong giái quyết khiếu nại hành chính
Giải quyết khiếu nại
Abstract: Bài viết được tác giả đề cập đến một số vấn đề bất cập về mặt pháp lý và những sai sót thường gặp khi áp dụng pháp luật giải quyết khiếu nại hành chính
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 11 (296) - 2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • giaiquyetkhieunaihanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.