Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42166
Title: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Tô Hoài Nam
Keywords: Pháp luật
Hiệp hội doanh nghiệp
Vai trò của hiệp hội doanh nghiệp
Trách nhiệm của hiệp hội doanh nghiệp
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Abstract: Bài viết đề cập đến một nội dung trong Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được xây dựng và hoàn thiện, đó là nhận định đánh giá về vai trò, trách nhiệm của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số chuyên để về Góp ý Dự thảo Luật Hổ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • tangcuongvaitrohiephoinhovavua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.