Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42183
Title: Nghĩa vụ trung thành của người quản lý công ty cổ phần
Authors: Đỗ Minh Tuấn
Keywords: Đỗ Minh Tuấn
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Công ty
Công ty cổ phẩn
Người quản lý công ty
Nghĩa vụ trung thành
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Nghĩa vụ trung thành của người quản lý công ty cổ phần. (2) Các yếu tố cấu thành nội dung nghĩa vụ trung thành. (3) Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 05 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S052016048.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 337,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.