Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42244
Title: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng thương mại
Authors: Nguyễn Kiên Bích Tuyên
Keywords: Nguyễn Kiên Bích Tuyên
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Ngân hàng
Thương mại
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Vốn tối thiểu
Ngân hàng thương mại
Pháp luật
Tín dụng
Vốn ngắn hạn
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Quy định của pháp luật Việt Nam về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. (2) Tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. (3) Pháp luật về hoạt động cấp tín dụng có bảo đảm.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 07/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S072016052.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 256,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.