Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42251
Title: Một số vấn đề về chứng minh trong tố tụng hình sự
Authors: Nguyễn Trúc Thiện
Keywords: Tư pháp
Chứng minh
Bộ luật tố tụng hình sự
Tố tụng hình sự
Vật chứng
Điều 18
Abstract: Bài viết phân tích Bộ luật Tố tụng hình sự về vấn đề chứng minh
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 11/2016 (số 21)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • chungminhtrongtotunghinhsu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.