Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42302
Title: Một số án có nhiều quan hệ pháp luật cần giải quyết
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Tư pháp
Quan hệ pháp luật
Nguyên đơn
Bị đơn
Tranh chấp tài sản
Chia di sản thừa kế
Abstract: Bài viết luận bàn về một vụ án điểm hình có nhiều quan hệ pháp luật cần được giải quyết trong một vụ án và quan điểm bình luận của tác giả về các quan hệ pháp luật đã được Tòa án hai cấp xét xử.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí toàn án nhân dân Kỳ II tháng 1/2016 (số 2)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • vuancoquanhephapluat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.