Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42324
Title: Những nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 (tiếp theo)
Keywords: Tư pháp
Bộ luật Dân sự năm 2015
Giao dịch dân sự
Đại diện
Quyền sở hữu
Tài sản
Trách nhiệm dân sự
Thời hiệu
Thừa kế
Abstract: Bài viết giới thiệu về những điểm mới trong Bộ luật Dân sự năm 2015
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 3/2016 (Số 5)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • boluatdansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.