Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42326
Title: Hoàn thiện quy định về chế tài bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại 2005
Authors: Trần Thị Nhật Anh
Keywords: Tư pháp
Chế tài bồi thường
Bồi thường thiệt hại
Luật Thương mại 2005
Thỏa thuận bồi thường
Thương mại
Abstract: Bài viết bàn về việc hoàn thiện quy định về chế tài bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại 2005.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 3/2016 (Số 5)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • chetaiboithuongthiethai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.