Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42327
Title: Về cơ chế thực thi nguyên tắc suy đoán vô tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn Tất Thành
Keywords: Tư pháp
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Nguyên tắc suy đoán
Suy đoán vô tội
Điều tra vụ án
Vụ án hình sự
Abstract: Bài viết bàn về nguyên tắc suy đoán vô tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí toàn án nhân dân kỳ I tháng 3/2016 (Số 5)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • suydoanvotoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.