Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42329
Title: Đề xuất, kiến nghị về vị trí, vai trò, hiệu quả xét xử của tòa án nhân dân - Cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp
Authors: Vũ Thị Đua
Keywords: Tư pháp
Tòa án nhân dân
Cơ quan xét xử
Quyền tư pháp
Thực thi quyền tư pháp
Xét xử của tòa án
Cơ quan xét xử
Abstract: Bài viết đề xuất, kiến nghị về vị trí, vai trò, hiệu quả xét xử của tòa án nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách cụ thể.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 3/2016 (Số 5)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • toanannhandan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.