Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42330
Title: Xử lý luật lao động - những vấn đề cần hoàn thiện bảo đảm quyền của người lao động
Authors: Nguyễn Bình An
Keywords: Tư pháp
Kỷ luật lao động
Xử lý kỷ luật lao động
Người lao động
Quyền của người lao động
Abstract: Bài viết trình bày một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử lý kỷ luật lao động nhằm bảo đảm quyền của người lao động.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 3/2016 (Số 5)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • xulykyluatlaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.