Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42341
Title: Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và một số vấn đề cần lưu ý
Authors: Nguyễn Chí Công
Keywords: Tư pháp
Bộ luật Hình sự năm 2015
Tội xâm phạm
Quản lý kinh tế
Trật tự quản lý kinh tế
Abstract: Bài viết phân tích 2 nội dung: 1) Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 2) Một số vấn đề cần lưu ý khi áp dụng các quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ II tháng 3/2016 (Số 6)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • toixamphamtrattuquanlykinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.