Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42343
Title: Những điểm mới về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015
Authors: Đỗ Văn Đại, Lê Hà Huy Phát
Keywords: Tư pháp
Bồi thường thiệt hại
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bộ luật dân sự năm 2015
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Năng lực bồi thường thiệt hại
Abstract: Bài viết giới thiệu những điểm mới của các quy định chung, trong đó có: (I) quy định về căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường, nguyên tắc bồi thường thiệt hại, (II) năng lực bồi thường thiệt hại và (III) xác định thiệt hại được bồi thường.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí toàn án nhân dân kỳ I tháng 4/2016 (Số 7)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • boithuongthiethaingoaihopdong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.