Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42346
Title: Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (kỳ 1)
Keywords: Tư pháp
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Khởi tố vụ án hình sự
Truy tố
Cơ quan tiến hành tố tụng
Người tiến hành tố tụng
Người tham gia tố tụng
Tố tụng
Abstract: Bài viết giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Về những quy định chung; về khởi tố vụ án hình sự và về truy tố.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 4/2016 (Số 7)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • boluattotunghinhsu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.