Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42347
Title: Đánh giá các yếu tố rủi ro gây tham nhũng trong quản lý đất đai
Authors: Soren Davidsen, Đặng Hùng Võ
Đặng Ngọc Dinh, Đặng Hoàng Giang
Maria Delfina Alcaide
Keywords: Đại sứ quán Thụy Điển
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng
Đại sứ quán Đan Mạch
Ngân hàng Thế giới
Đất đai
Quản lý đất đai
Sổ đỏ
Thu hồi đất
Abstract: Báo cáo đánh giá các yếu tố rủi ro gây tham nhũng trong quản lý đất đai, bao gồm: Những yếu tố rủi ro trong chuỗi quy trình sổ đỏ; Những yếu tố rủi ro trong chuỗi quy trình giao và thu hồi đất; tham nhũng trong quản lý đất đai dưới góc độ cơ cấu rủi ro giản đơn.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 87 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.3.Doithoai8_RuirogaythamnhungtrongQLdatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.