Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42349
Title: Giới thiệu những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015
Keywords: Tư pháp
Luật Tố tụng hành chính năm 2015
Tố tụng hành chính
Nguyên tắc tranh tụng
Tố tụng hành chính
Người tiến hành tố tụng
Abstract: Bài viết giới thiệu một số điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
Date Acquired: 2017-10-26
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 4/2016 (Số 7)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • luattotunghanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.