Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42351
Title: Các dạng sai phạm và những sơ hở về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đất đai được phát hiện qua các cuộc thanh tra những năm gần đây
Authors: Thanh tra Chính phủ
Keywords: Thanh tra Chính phủ
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng
Đất đai
Quy hoạch đất đai
Abstract: Tham luận đề cập đến một số sai phạm trong lĩnh vực đất đai sau: (1) Sai phạm trong quy hoạch đất đai. (2) Sai phạm trong kế hoạch sử dụng đất. (3) Các sai phạm trong đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Issue Date: 2010
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.4.Doithoai8_THAM LUAN TTCP 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 121,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.