Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42354
Title: Diễn văn khai mạc đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 9 năm 2011
Authors: Nguyễn Đình Phách
Keywords: Nguyễn Đình Phách
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng
Khoáng sản
Quản lý khoáng sản
Khai thác khoáng sản
Thủ tướng Chính phủ
Thanh tra Chính phủ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Công thương
Bộ Xây dựng
Abstract: Bài Diễn văn khai mạc đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 9 năm 2011 của đồng chí Nguyễn Đình Phách, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Issue Date: 2011
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.2.Doithoai9_DIEN VAN KHAI MAC ACD 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 95,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.