Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42356
Title: Những tiến triển trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung và phòng chống tham nhũngtrong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai từ sau kỳ Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 8 (tháng 11/2010) đến nay
Authors: Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Keywords: Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng
Đất đai
Quản lý đất đai
Sử dụng đất đai
Abstract: Bài viết nói về Những tiến triển trong công tác PCTN nói chung và PCTN trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai từ sau kỳ Đối thoại PCTN lần thứ 8 (tháng 11/2010) đến nay.
Issue Date: 2011
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.5.Doithoai9_THAM LUAN CUA OSCAC - ACD 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 161,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.