Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42367
Title: Điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về hòa giải vụ án dân sự và những nội dung cần hướng dẫn
Authors: Bùi Thị Huyền
Keywords: Tư pháp
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
Hòa giải vụ án dân sự
Tiến hành hòa giải
Vụ án dân sự
Đương sự vắng mặt
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; đồng thờ, đưa ra đề xuất nhằm hướng dẫn rõ hơn một số quy định về hòa giải vụ án dân sự.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ II tháng 4/2016 (số 8)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • hoagiaivuandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.