Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42429
Title: Đánh giá tổng quan sức mạnh quân sự của Nga
Authors: Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng
Keywords: Nguyễn Kim Lãm
Pháp luật
Luật Quốc phòng
Quốc phòng
Bộ Quốc phòng
Quân sự
An ninh
Quân đội
Năng lực quốc phòng
Abstract: Tài liệu đưa ra một số thông tin về: Thách thức đặt ra và sự phục hồi sức mạnh quân sự của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ; Chiến lược, cơ cấu an ninh-quốc phòng của Nga hiện nay; Những năng lực chính của quân đội Nga hiện nay; Triển vọng về năng lực quốc phòng và các lực lượng hiện đại.
Issue Date: 2017
Type: Tài liệu dịch
Extent: 61 trang
Method: Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37.Danhgiatongquansucmanh_Nga.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 809,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.