Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42464
Title: Suy nghĩ về một số luật bảo đảm an ninh trên biển quốc gia của quân đội Trung Quốc
Authors: Lư Thụ Minh
Keywords: Lư Thụ Minh
Pháp luật
Luật Quốc phòng
Quốc phòng
An ninh
Biển
Quân đội
Trung Quốc
An ninh biển quốc gia
Abstract: Những căn cứ thực tế và pháp luật để quân đội Trung Quốc bảo đảm an ninh quốc gia; quân đội Trung Quốc vận dụng pháp luật trong hành động quân sự bảo vệ an ninh biển quốc gia.
Issue Date: 2014
Type: Tài liệu dịch
Extent: 8 trang
Method: Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38.Luatdambaoanninhtrenbienquocgia_TrungQuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 207,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.