Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42482
Title: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kế toán doanh nghiệp
Authors: Lê Hải Bình
Keywords: Kinh tế
Hệ thống pháp luật
Kế toán doanh nghiệp
Pháp luật về kế toán
Abstract: Bài viết bàn đến những bất cập trong hệ thống pháp luật về kế toán ngân hàng, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề về kế toán doanh nghiệp.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo, Số 2/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • ketoandoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.