Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42500
Title: Nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động Việt Nam sang thị trường Đài Loan
Authors: Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hà Phương Linh
Keywords: Kinh tế
Xuất khẩu lao động Việt Nam
Thị trường Đài Loan
Xuất khẩu lao động
Lao động Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế đối với vấn đề xuất khẩu lao động Việt Nam sang thị trường Đài Loan, từ đó có giải pháp để thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu lao động sang thị trường Đài Loan.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 2/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • xuatkhaulaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.