Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42553
Title: Hài hòa lợi ích trong chính sách ngân hàng
Authors: Nguyễn Minh Phóng, Nguyễn Trần Minh Trí
Keywords: Nguyễn Trần Minh Trí
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Chính sách ngân hàng
Nguyễn Minh Phóng
Kinh tế
Tăng trưởng GDP
Tài chính
Kiểm soát thị trường
Hội nhập quốc tế
Tổ chức tín dụng
Abstract: Năm 2015 chứng kiến những thành công vượt trội của kinh tế Việt Nam về tăng trưởng GDP, giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát thị trường và hệ thống tài chính – ngân hàng, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế… Góp phần làm nên những thành công này có sự nỗ lực quyết liệt, linh hoạt, đáng trân trọng của ngành ngân hàng.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 08/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S082016029.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 487,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.