Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42572
Title: Một số nhân tố ảnh hưởng đến giáo dục quyền con người hiện nay
Authors: Vũ Anh Tuấn
Keywords: Vũ Anh Tuấn
Giáo dục
Quyền con người
Nhân tố truyền thống
Điều kiện sinh hoạt vật chất
Kinh tế
Nông nghiệp
Giáo dục nhân quyền
Chính sách
Pháp luật
Abstract: Bài viết đề cập đến một số nhân tố ảnh hưởng đến giáo dục quyền con người hiện nay, bao gồm: (1) Nhân tố truyền thống. (2) Điều kiện sinh hoạt vật chất. (3) Chương trình và nội dung giáo dục.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 09/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S092016019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 489,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.