Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42580
Title: Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp trong Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân
Authors: Đặng Đình Luyến
Keywords: Đặng Đình Luyến
Pháp luật
Hiến pháp
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
Bầu cử
Đại biểu Quốc hội
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
Nguyên tắc bầu cử
Quyền bầu cử
Quyền ứng cử
Hội đồng bầu cử
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Các nguyên tắc bầu cử. (2) Quyền bầu cử, ứng cử của công dân. (3) Hội đồng bầu cử quốc gia.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10(2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S102016020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 422,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.