Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42585
Title: Để tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
Authors: Nguyễn Thị Thành Vinh
Keywords: Kinh tế
Doanh nghiệp nhà nước
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Hiệp định TPP
Abstract: Bài viết bàn về việc tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 6/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • doanhnghiepnhanuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.