Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42586
Title: Vì sao doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam quan trọng mà vẫn chưa mạnh
Authors: Tạ Ngọc Nam
Keywords: Kinh tế
Doanh nghiệp tư nhân
Chính sách cho doanh nghiệp tư nhân
Cơ chế phát triển doanh nghiệp tư nhân
Abstract: Việt Nam có khoảng 500.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, chiếm tỷ trọng hơn 95% tổng số doanh nghiệp cả nước, thu hút khoảng 51% lực lượng lao động, đóng góp trên 40% GDP mỗi năm. Mặc dù có vai trò quan trọng, nhưng khối doanh nghiệp này vẫn chưa có sự phát triển mạnh mẽ.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 6/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • doanhnghieptunhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.