Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42591
Title: Tham gia TPP: Lao động Việt Nam phải vượt qua thử thách như thế nào?
Authors: Hà Đức Minh
Keywords: Kinh tế
Hiệp định TPP
Lao động Việt Nam
TPP
Thị trường lao động
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá về thời cơ, thuận lợi cũng như những thách thức của thị trường lao động Việt Nam khi tham gia vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, đồng thời, đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết nhằm nâng cao chất lượng thị trường lao động Việt Nam.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 6/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • laodongvn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.