Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42597
Title: Nhân lực ngành du lịch Việt Nam trước bối cảnh hội nhập TPP và AEC
Authors: Vũ Thị Mai, Đỗ Thị Bích Ngọc
Keywords: Kinh tế
Ngành du lịch
Nhân lực ngành du lịch
TPP
Hội nhập
Nguồn nhân lực
AEC
Abstract: Bài viết bình luận về vấn đề phát triển nguồn nhân lực của ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP và AEC.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 6/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • nhanlucnganhdulichvn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.