Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42623
Title: Phát triển hoạt động Bancassurance tại Việt Nam: Phân tích các yếu tố tác động
Authors: Đặng Văn Dân
Keywords: Kinh tế
Bancassurance
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ về hoạt động Bancassurance và sự phát triển hoạt động Bancassurance cũng như các yếu tố tác động đến hoạt động này tại Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm thức đẩy hoạt động Bancassurance.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 7/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • bancassurance.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.