Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42629
Title: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Kinh tế
Chuyển đổi mô hình
Tăng trưởng kinh tế
Mô hình tăng trưởng kinh tế
Năng lực cạnh tranh
Chất lượng lao động
Chuyển đổi cơ cấu
Abstract: Bài viết đánh giá về mức độ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, đồng thời đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và không còn phù hợp, do đó cần có giải pháp phù hợp, thiết thực hơn.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 7/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • chuyendoimohinhtangtruongkinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.