Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42642
Title: Nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội: Thực trạng và giải pháp
Authors: Vũ Thị Hà
Keywords: Kinh tế
Nguồn nhân lực
Khu công nghiệp
Khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội
Nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp
Chương trình đào tạo
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng và giải pháp về nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 7/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • nguonnhanluc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.