Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42647
Title: Báo cáo về một số nội dung chính kết quả Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2015 “Kinh tế Việt Nam – Hội nhập và phát triển bền vững”.
Authors: Ủy ban kinh tế
Keywords: Ủy ban kinh tế
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2015
Kinh tế
Hội nhập kinh tế quốc tế
Ngân hàng thế giới
Cơ sở hạ tầng
Nguồn nhân lực
Nông nghiệp
Nông thôn
Doanh nghiệp
Giáo dục
Môi trường
2664/BC-UBKT13
Abstract: Để bổ sung, chuẩn bị tài liệu trình ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào Báo cáo giám sát chuyên đề "kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tê từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)" tại phiên họp tháng 9/2015, ngày 27/8/2015 tại tỉnh Thanh Hóa, ủy ban Kinh tế phối hợp với ủy ban Đối ngoại, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tỉnh ủy tỉnh Thanh hóa tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2015. Đây là diễn đàn lễn thứ 8 với chủ đề: "Kinh tế Việt Nam - Hội nhập và phát triên bền vững. Báo cáo về một số nội dung chính kết quả Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2015 “Kinh tế Việt Nam – Hội nhập và phát triển bền vững”. Báo cáo số 2664/BC-UBKT13 của Ủy ban Kinh tế về một số nội dung chính kết quả Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2015 “Kinh tế Việt Nam – Hội nhập và phát triển bền vững”.
Issue Date: 2015-08-29
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9. 2264-UBKT13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.