Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42670
Title: Về tỷ giá và chính sách điều hành của Việt Nam trong năm 2016
Authors: Nguyễn Văn Điển
Keywords: Kinh tế
Tỷ giá điều hành
Chính sách điều hành
Việt Nam
Tỷ giá hối đoái năm 2015
Điều hành của tỷ giá Việt Nam
Ngân hàng nhà nước
Tỷ giá Việt Nam
Abstract: Bài viết cho giải quyết 3 vấn đề: Diễn biến tỷ giá hối đoái năm 2015 và dự báo trong năm 2016, từ đó đưa ra giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • chinhsachdieuhanhcuavn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.